Lue koko raportti täältä.
Read in English

International Press Institute (IPI) eli Kansainvälinen lehdistöinstituutti on julkaissut uuden selvityksen suomalaisiin toimittajiin kohdistuvasta verkkohäirinnästä. Selvityksen mukaan suomalaiset toimittajat eivät muun muassa luota siihen, että heidän saamiaan uhkauksiaan tutkittaisiin kunnolla, vaikka suomalaiset viranomaiset ovat tietoisia kasvavasta ongelmasta.

IPI on lehdistönvapautta puolustava kansainvälinen järjestö, jolla on jäseninä päätoimittaja, kustantajia ja toimittaja 120 maasta. Vuonna 1950 perustetun järjestön päätoimipaikka sijaitsee Wienissä.

IPI vieraili Suomessa 4.–8. kesäkuuta keräämässä tietoa suomalaistoimittajien verkkohäirintää kartoittavaa raporttia varten. Tuore raportti on osa Ontheline-projektia, jonka tavoitteena on selvittää ja kerätä yhteen toimintamalleja, joiden avulla toimitukset pyrkivät ehkäisemään toimittajiin kohdistuvaa verkkohäirintää. Suomen lisäksi IPI vierailee projektin myötä toimituksissa Espanjassa, Puolassa, Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Suomalaisissa ja muissa eurooppalaisissa toimituksissa toimiviksi havaittuja häirinnän torjuntakeinoja kootaan projektin päätteeksi yhteiselle Ontheline-verkkoalustalle.

IPI vieraili Suomessa erikokoisissa toimituksissa Helsingissä ja Turussa. Selvityksen perusteella verkkohäirintä tunnistetaan toimitusten johdossa yhä paremmin, etenkin jos toimitusten omat toimittajat ovat joutuneet vakavan häirinnän kohteeksi.

Edellisen kahden vuoden ajan toimittajiin kohdistuva häirintä lisääntyi Suomessa nopeasti turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa, mutta nyt tilanne on tasaantunut. IPI:n haastattelemat toimittajat kertoivat etenkin turvapaikanhakijoihin ja Venäjään liittyvän uutisoinnin aiheuttavan häirintäkampanjoita. Toisaalta haastatellut kertoivat, että jos tietty toimittaja joutuu merkityksi etenkin äärioikeistolaisissa ryhmissä, häntä häiritään aiheesta riippumatta.

Sekä Suomessa että muualla verkkohäirintä vaikuttaa niin toimittajien työskentelyyn kuin heidän henkiseen jaksamiseensa. Yksikään IPI:n haastattelemista toimittajista ei silti kertonut alkaneensa sensuroida itseään häirinnän takia. He kertoivat kuitenkin harkitsevansa tarkkaan sanavalintojaan kirjoittaessaan ”kuumista” aiheista välttääkseen uhkausten ja loukkausten vyöryn sosiaalisessa mediassa. Äärimmäisissä tapauksissa toimittajat ovat lopettaneet hetkellisesti tietyistä aiheista kirjoittamisen häirinnän takia.

On huolestuttavaa, että toimittajien häirinnästä on tullut rajat ylittävä ongelma, jonka seurauksena osa haastateltavistakin on toimittajien mukaan haluttomia puhumaan tietyistä aiheista välttääkseen solvaukset.

IPI:n havaintojen mukaan verkkohäirintä on Suomessa myös sukupuolittunutta. Vaikka sekä mies- että naistoimittajat ovat joutuneet yhtä usein hyökkäysten kohteeksi, ovat naistoimittajiin kohdistuvat vihakampanjat huomattavasti intensiivisempiä ja raaempia.

REPORT: http://ipi.media/programmes/ontheline/countering-online-harassment-in-newsrooms-finland/
———
Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
Javier Luque, IPI Head of Digital Communications
Phone: +43 1 512 90 11