Read this article in English, italianoTürkçe, Pусский язык

Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) και η Πρωτοβουλία Νόμιμης Υπεράσπισης των ΜΜΕ (MLDI) σήμερα ανακοίνωσαν τη δημοσίευση του εγχειριδίου αναφοράς τους για τις νομοθεσίες περί δυσφήμησης στην Ευρώπη σε τέσσερις νέες γλώσσες.

Το εγχειρίδιο, το οποίο συνοψίζει ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία της υπόληψης, είναι πλέον διαθέσιμο και στα ελληνικά, στα τουρκικά, στα ιταλικά και στα ρωσικά.

Το εγχειρίδιο “Ελευθερία της Έκφρασης, Νομοθεσία για τα Μέσα Ενημέρωσης και Δυσφήμηση” έχει σκοπό να παρέχει αφενός υποστήριξη σε δικηγόρους, οι οποίοι εκπροσωπούν επαγγελματίες των ΜΜΕ, στους οποίους έχει ασκηθεί αγωγή ή έχει απαγγελθεί κατηγορία για δυσφήμηση, αφετέρου να βοηθήσει δημοσιογράφους να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους υπό διεθνείς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο επιτρέπει σε καταρτισμένους εκπαιδευτές την προετοιμασία και διεξαγωγή εργαστηρίων για τη νομοθεσία περί δυσφήμησης και την ελευθερία της έκφρασης σε χώρες της Ευρώπης. Εκτός από τη μετάδοση ουσιώδους γνώσης, τα εργαστήρια παρέχουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν ενεργά μέσω στρατηγικών υπεράσπισης και σεναρίων προσομοίωσης δίκης.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) και η Πρωτοβουλία Νόμιμης Υπεράσπισης των ΜΜΕ (MLDI) αρχικά κυκλοφόρησαν το εγχειρίδιο το 2015 στα αγγλικά, κροατικά, σλαβομακεδονικά, πορτογαλικά και ισπανικά.

Ο ScottGriffen, Διευθυντής των Προγραμμάτων Ελευθερίας του Τύπου του IPI, ανέφερε πως το εγχειρίδιο ικανοποίησε μια ανάγκη για ενίσχυση της υπεράσπισης δημοσιογράφων σε υποθέσεις δυσφήμησης.

“Η έρευνά μας δείχνει ότι η κατάχρηση της νομοθεσίας περί δυσφήμησης παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη”, εξήγησε. “Σε όλη την ήπειρο, παρατηρούμε αρκετά πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ισχυρές προσωπικότητες αντιδρούν στον ενδελεχή έλεγχο των πράξεών τους με αγωγές περί δυσφήμησης ή απειλές μηνύσεων, με σκοπό να εκφοβίσουν και να φιμώσουν δημοσιογράφους. Είναι σημαντικό για τους δικηγόρους και τους δημοσιογράφους να είναι απόλυτοι γνώστες των ευρωπαϊκών νομικών προτύπων, που είναι υπέρ τους, ειδικά όταν οι κυβερνήσεις και η Δικαιοσύνη έχουν αποτύχει να υλοποιήσουν εκ των προτέρων τα πρότυπα αυτά”.

Πρόσθεσε: “Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να προσφέρουμε προς χρήση το εργαλείο αυτό στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Ιταλία και στη Ρωσία, χώρες όπου η κατάχρηση των νομοθεσιών περί δυσφήμησης παραμένει κώλυμα για την ελεύθερη ροή πληροφοριών”.

Ο PadraigHughes, Νομικός Διευθυντής του MLDI, επεσήμανε: “Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι σε όλη την Ευρώπη γνωρίζουν τα νομικά πρότυπα περί δυσφήμησης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν σημαντική προστασία έναντι αξιώσεων περί δυσφήμησης εσκεμμένα σχεδιασμένων με τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκρούονται με το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση σε ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα συνεισφέρει στην επιτυχή υπεράσπιση δημοσιογράφων ενάντια σε τέτοιες αξιώσεις”.

Τα εγχειρίδια συνοδεύονται επίσης από μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων εξ αποστάσεως στα αγγλικά.

Με έδρα στο Λονδίνο, η Πρωτοβουλία Νόμιμης Υπεράσπισης των ΜΜΕ (MLDI) είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση, η οποία βοηθά στην παροχή νομικής υπεράσπισης σε δημοσιογράφους, bloggers και ανεξάρτητα ΜΜΕ ανά τον κόσμο. Εργάζεται εκτενώς με δικηγόρους σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για την υπεράσπιση υποθέσεων κατά ΜΜΕ, ενώ παράλληλα καταθέτει υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – το τελευταίο καταφύγιο όλων των Ευρωπαίων δημοσιογράφων, οι οποίοι διατείνονται παραβιάσεις του δικαιώματός τους στην ελεύθερη έκφραση, το οποίο έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Με έδρα τη Βιέννη, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο συντακτών, δημοσιογράφων και υπαλλήλων ΜΜΕ, αφοσιωμένων στην υπεράσπιση της ελευθερίας των ΜΜΕ και στην ελεύθερη ροή ειδήσεων. Η έρευνα του IPI και η παρακολούθηση των νομοθεσιών περί δυσφήμησης στην Ευρώπη περιλαμβάνει την αναφορά “Out of Balance” (Εκτός Ισορροπίας), η οποία αποκάλυψε την αποτυχία της πλειοψηφίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους περί δυσφήμησης με τα διεθνή πρότυπα.

Το 2015, το IPI δημιούργησε τη Βάση Δεδομένων Νομοθεσιών περί ΜΜΕ ως έναν εύκολα προσβάσιμο κατάλογο νομοθεσιών περί προσβολής της υπόληψης και συκοφαντικής δυσφήμησης στην Ευρώπη και αλλού.